Bine ai venit pe Predici.ro!

Pe acest site vei putea găsi materiale creștine conservatoare care te pot ajuta în cunoașterea voii lui Dumnezeu.

Accesează ultimele predici

Predici pe tematici
și categorii de vârstă spirituală

Broșuri pentru trezire spirituală accesibile online în format .pdf

Planul lui Dumnezeu nu se rezumă doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință (dezbrăcarea de omul cel vechi) și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi (îmbrăcarea cu omul cel nou) și aducerea noastră la statura plinătății lui Hristos; acesta fiind unul din cele mai înalte lucruri la care omul poate aspira. Citește broșura Transformați după Chipul lui Hristos

Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare/cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Nașterea din nou este obligatorie pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. (Adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3) Citește broșura Nașterea din Nou.

Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Citește broșura Biserica - Trupul lui Hristos.

Observăm că în zilele noastre există multă confuzie în privința rolului jertfei lui Hristos. Unii cred că este suficient doar să crezi în jertfa de la cruce, pentru mântuire fiind necesar doar ce a făcut Domnul Isus pe cruce, ca Mântuitor. Iar alții se bizuie pe faptele lor, ajungând să nesocotească lucrarea crucii. Astăzi, mai mult ca niciodată se impune să cercetăm cu atenție ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile aceastea. Citește broșura Haina de Nuntă.

Predici scrise, articole și materiale de studiu Biblic

Predici Scrise

Vă punem la dispoziție câteva din predicile audio în format scris pentru a vă oferi o altă perspectivă a mesajelor noastre.

Articole

Am creat o serie de articole care conțin materiale de studiu folositoare pentru aprofundarea cunoștinței dumneavoastră despre Cuvântul lui Dumnezeu

Broșuri

Accesează câteva broșuri de studiu care au ca teme principale: Nașterea din nou, Biserica Trupul lui Hristos, Haina de nuntă, Să-l cunosc pe El…

Ultimele Predici Scrise

Căile Domnului

Haideți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Exodul capitolul 33. O să citim de la versetul 13. "Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște." Amin. Este vorba despre Moise, care vorbește cu Dumnezeu și îi cere să-i arate...

read more

Să fim smeriți cum a fost Domnul Isus

Să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la 1 Ioan, Capitolul 2. O să citesc versetul 6, pagina 1199: "Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. Amin." Este un verset mai dificil. Poate unii vor să zică, dar eu nu sunt în El, și atunci nu...

read more

Curăția din Biserica care este Trupul lui Hristos

Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Romani Capitolul 8 O să citim versetul 28 si 29:”Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și-anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe...

read more

Ferice de omul care găsește înțelepciunea
și de omul care capătă pricepere!

– Proverbe 3:13