Bine ai venit pe Predici.ro!

Accesează colecția noastră de predici, predici scrise, articole și broșuri concepute pentru a te conduce spre asemănarea cu Hristos.

Bibliotecă predici pe tematici și categorii

Predici scrise, articole și materiale de studiu Biblic

Predici Scrise

Vă punem la dispoziție câteva din predicile audio în format scris pentru a vă oferi o altă perspectivă a mesajelor noastre.

Articole

Am creat o serie de articole care conțin materiale de studiu folositoare pentru aprofundarea cunoștinței dumneavoastră despre Cuvântul lui Dumnezeu

Broșuri

Accesează câteva broșuri de studiu care au ca teme principale: Nașterea din nou, Biserica Trupul lui Hristos, Haina de nuntă, Să-l cunosc pe El…

Broșuri online în format .pdf

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați? Dăi click și accesează broșura în format PDF pentru a citi mai mult

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii, să cunoaștem ce scop a avut Dumnezeu când l-a creat pe om. Accesează broșura în format PDF

Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare/cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Nașterea din nou este obligatorie pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. (Adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3) Accesează acum.

Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Accesează acum.

Observăm că în zilele noastre există multă confuzie în privința rolului jertfei lui Hristos. Unii cred că este suficient doar să crezi în jertfa de la cruce, pentru mântuire fiind necesar doar ce a făcut Domnul Isus pe cruce, ca Mântuitor. Iar alții se bizuie pe faptele lor, ajungând să nesocotească lucrarea crucii. Astăzi, mai mult ca niciodată se impune să cercetăm cu atenție ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile aceastea. Accesează acum.

Ultimele Predici Scrise

Frica de Domnul

Pace și Domnul să vă binecuvânteze. În mesajul anterior, am discutat despre conceptul de a te naște din nou și despre importanța sămânței, care este sămânța lui Dumnezeu. Am descoperit că această sămânță este, de fapt, Cuvântul. În Cuvânt, am învățat că cel care...

read more

Să nu treceți peste ce este scris

Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu gândul de a rămâne fideli învățăturilor Sale. Este important să nu depășim limitele a ceea ce este scris în Scriptură. Așa cum am citit în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6: "Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în chip de...

read more

Scopul lui Dumnezeu cu omul

Domnul ne-a îndemnat să trăim în curăție și să ne concentrăm pe dragoste. Ne-am întrebat de ce este atât de important să avem dragoste. Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum este scris în 1 Ioan, ne oferă răspunsuri. Să deschidem și să citim. În 1 Ioan 4:7-8, unde ni se...

read more

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Să ne gândim puțin la conceptul de Împărăția lui Dumnezeu. Deși pentru cei familiarizați cu Biblia și cu practicile spirituale termenul poate părea comun, pentru cei neinițiați, expresia Împărăția lui Dumnezeu poate suna neobișnuit. Cuvântul "împărăție" este perceput...

read more

Completează formular și vei primi broșurile acasă gratuit!

Broșuri*

Distributie

13 + 14 =

Predici Scrise

Smerenia, supunerea

Să deschidem Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 4, versetul 11-13 inclusiv. "El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului...

read more

Chemați să binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc

Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Matei capitolul 5 și citim versetele de la 38 la 48. "Ați auzit că s-a zis, 'ochi pentru ochi și dinte pentru dinte'. Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și...

read more

Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu

Aș vrea să vorbim despre planul lui Dumnezeu și despre interacțiunea dintre lucrarea lui Dumnezeu și om. Ce responsabilități ne revin nouă, și ce responsabilități îi revin lui Dumnezeu în acest plan de mântuire pe care l-a făcut pentru noi? Suntem singuri, noi facem...

read more

Rolul uceniciei în planul lui Dumnezeu

Recent, Sandu m-a întrebat, "Cum să citesc Biblia ca să înțeleg?" Este o întrebare foarte bună. Îmi aduc aminte și despre propria mea experiență și, poate, vă veți regăsi și voi în ea. Am fost învățați de-a lungul timpului cum să citim Biblia. Unul dintre lucrurile pe...

read more

Lăcomia

Să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând la Epistola lui Iacov, capitolul 1, și să citim împreună versetele de la 12 la 15: "Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu...

read more

Credincioșia – Roada Duhului

Deschidem la Epistola către Galateni, la capitolul 5, și citim de la versetul 22, un verset bine cunoscut de noi toți. Am subliniat cu alte ocazii importanța de a cunoaște acest verset pe de rost, pentru a cunoaște bine roada Duhului. Dacă nu cunoaștem roada Duhului,...

read more

În smerenia Lui, judecata ia fost luată

Un aspect important pe care aș dori să-l subliniez din ceea ce am discutat anterior este necesitatea de a avea gândul lui Hristos. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul, care i-a făcut o ofertă tentantă: "Îți voi da toate împărățiile pământului”, dar cu un...

read more

Cu cine zidim Templul Domnului

Cu ajutorul Domnului vom vorbi despre semnificația pe care Dumnezeu o atribuie Bisericii, văzută ca și Trupul lui Hristos. Începem prin a explora cum Dumnezeu descrie relația Sa cu poporul Său, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Începem cu Leviticul,...

read more

Blândețea

Să deschidem Cuvântul ui Dumnezeu la Galateni 3, capitolul 5, unde mai avem câteva lucruri de învățat. Zilele trecute, am citit despre faptele firii pământești și despre roada Duhului. În faptele firii pământești am identificat mâniile, certurile, vrăjbile, pizmele și...

read more

Ce are Domnul Isus mai mult decât altul

Deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 19 până la 21, unde citim: "Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăşte...

read more

Vegheați să nu fie între voi nimeni lumesc

În cadrul tematicii Bisericii vom aborda un subiect mai dificil. Vom discuta despre Trupul lui Hristos, adică Biserica, despre rolul acesteia și despre cine este Constructorul ei. Ne vom îndrepta atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde, începând cu...

read more

Deșertăciunea gândurilor

Duhul Domnului ne îndeamnă să ne deschidem inimile și mințile către Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde vom citi versetele de la 21 la 23. În aceste versete, Domnul Isus își pregătește discipolii pentru...

read more

Nașterea din nou

Studiind cu atenție Sfânta Scriptură, putem observa că planul lui Dumnezeu nu s-a limitat doar la crearea unor ființe superioare îngerilor; El a intenționat să creeze o ființă care să aibă chipul și asemănarea Sa. Conform Genezei 1:26-27, Dumnezeu a spus: "Să facem om...

read more

Urmariți pacea și sfințirea

În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27, citim: "Vă las pacea, vă dau pacea Mea; nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Amin. Acest verset ne vorbește despre un tip de pace pe care Domnul Isus o oferă, diferită de...

read more

Mare este taina evlaviei

O să vorbim despre o trăsătură de caracter a Domnului Isus, trăsătură pe care trebui și noi să ne-o însușim. Să citim din Evrei capitolul 5 pentru a vedea această trăsătură și apoi să cercetăm cum putem să ne-o însușim și noi. „Tot așa și Hristos nu și-a luat singur...

read more

Evlavia este folositoare în orice privință

Să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând la Tit capitolul 2, unde vom citi începând cu versetul 11 până la versetul 13: "Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu...

read more

Îndelunga răbdare

Vom încerca să studiem împreună Roada Duhului, care, după cum am menționat anterior, cuprinde nouă aspecte sau calități. Imaginați-vă că suntem în clasa a 8-a și avem nouă manuale de studiu. Este esențial să cunoaștem numele fiecărui manual sau a fiecărei materii. Ar...

read more

Căile Domnului

Haideți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Exodul capitolul 33. O să citim de la versetul 13. "Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște." Amin. Este vorba despre Moise, care vorbește cu Dumnezeu și îi cere să-i arate...

read more

Să fim smeriți cum a fost Domnul Isus

Să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la 1 Ioan, Capitolul 2. O să citesc versetul 6, pagina 1199: "Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. Amin." Este un verset mai dificil. Poate unii vor să zică, dar eu nu sunt în El, și atunci nu...

read more

Curăția din Biserica care este Trupul lui Hristos

Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Romani Capitolul 8 O să citim versetul 28 si 29:”Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și-anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe...

read more

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere!

– Proverbe 3:13