Câteva cuvinte despre noi

Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:2; Luca 8:11)

Suntem un mic grup de creștini conservatori (fără denominație) localizați în București, sectorul 5, cartier Ghencea. (gasești mai multe detalii pe www.cuvantcurat.ro)

Ca viziune ne-am propus ca viața noastră să fie adusă în ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale. Credem că a fi creștin, implică o dedicare deplină pentru o viață de ucenicie față de Hristos. Obiectivul nostru este să fim transformați după chipul Domnului în ascultare față de învățătura și exemplul Domnului Isus.

Înțelegem că învățătura Domnului Isus reprezintă Constituția Împărăției Cerurilor, și credem că fără o hotărâre solemnă de supunere (ucenicie) față de Domnul și învățătura Lui, va fi cu neputință să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu și să ajungem la asemănarea cu El. Credem că întreaga noastră viaţă trebuie adusă literalmente sub domnia lui Hristos într-un legământ de ucenicie (ascultare). Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:6)

Cu toții știm că nu există naștere fără să aibă la bază o sămânță. Așa este și cu nașterea din nou. La baza nașterii din nou este sămânța lui Dumnezeu. (Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11) De aceea este extrem de important ca noi să nu modificăm această sămânță, pentru că nașterea nu va mai avea loc. Va exista o naștere contrafăcută, o naștere din cel ce a modificat sămânța.

Prin urmare Cuvântul trebuie să fie curat, nemodificat. Noi nu îndrăznim să stricăm sau să modificăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac azi cei mai mulți. (2 Corinteni 2:17) Credem cu tărie că cel ce aduce o altă Evanghelie (o modifică) este anatema așa cum ne spune Cuvântul Scripturii. (Dacă vă propovăduieşte cineva o  altă Evanghelie, să fie anatema! Galateni 1:9)

Pentru a vedea pericolul în care ne aflăm cu toții, acela de a nu primi tot Cuvântul (Sămânța lui Dumnezeu), din care pornește viața nouă, vom lua ca exemplu câteva învățături care azi sunt neglijate și stricate de cei mai mulți:

1. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău… (Matei 5:39) 
2. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina lasă-i și cămașa… (Matei 5:40) 
3. Dați Cezarului ce este al Cezarului. (Luca 20:25)
4. Cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte. (Matei 5:32) Oricine îşi lasă nevasta, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte faţă de ea. (Marcu 10:11)

5. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele. Căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică. (1 Corinteni 14:34, 35) Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat. (1 Timotei 2:12)
6. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni… lumesc. (Evrei 12:16) 
7. Să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice „frate” totuşi este… lacom de bani… sau defăimător. (1 Cor 5:11)