Biserica azi

Tot mai multe persoane sunt dezamăgite de mersul creștinismului, al bisericilor de azi, majoritatea dintre ele fiind integrate în sistemul lumesc. Astfel ne vedem a fi în imposibilitate de a fi într-o adunare care să fie cu adevărat Trupul lui Hristos.

Întristați de această situație, mulți ar pleca, dar nu au convingerea că ar putea găsi o adunare fără compromis. Unii mai curajoși se retrag și aleg să trăiască viața de creștin de unii singuri.

Așadar vom putea întâlni două atitudini:

  • prima, fiind de acceptare a compromisului, atitudine care nu ia seama la îndemnurile Scripturii care spune cu cine să nu mă unesc. (Oamenii vor fi iubitori de sine… având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 2 Timotei 3:1, 2, 5) Citește Ezra 4:1-5!!
  • și a doua, cea de retragere și de singurătate, fără să caute să mai facă parte din Trupul lui Hristos, atitudine care zădărnicește planul lui Dumnezeu cu privire la creșterea lor spirituală. (Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El; Dumnezeu a întocmit Trupul; Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. 1 Corinteni 12:18, 24, 27)

Aceste atitudini, și una și cealaltă sunt foarte periculoase pentru că sunt de fapt o respingere a lucrării lui Hristos cu privire la creșterea/zidirea mădularelor în Biserică/în Trupul Lui. (S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Efeseni 5:25; În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi Sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. Efeseni 2:21)

Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață.

Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul unde se strâng oameni cu preocupări religioase comune. Este un loc unde se cântă, se roagă, se ascultă o predică, și se mai socializează puțin după terminarea programului și apoi pleacă fiecare la preocupările și interesele personale.

O parte foarte restrânsă dintre membri au slujba de a realiza acest program. Marea majoritate a membrilor sunt în situația de a fi spectatori la aceste programe religioase, slujba lor constând în prezența/statul în bancă și participarea cu o anumită sumă de bani pentru nevoile adunării.

Așa că în cadrul acestor adunări membrul de rând este un simplu consumator, nu are în sarcina lui nimic de făcut, participarea la adunare fiind singura lui sarcină.

Realitatea ne arată că destul de mulți membri nici nu prea vin la aceste programe, clădirile fiind destul de goale la anumite servicii de închinare. În multe cazuri membrii acestora se cunosc doar din vedere.

Poate până azi nu ai avut, de altfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să fie de folos celorlalte mădulare. (Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.1 Corinteni 12:7)

Probabil, ți s-a părut că ține de normalitate ca în Biserică să fie implicați doar un grup restrâns de frați. Poate, ți se pare natural ca în adunare să fie mulți care nu participă la întruniri cu lunile sau cu anii și totuși să rămână pe lista de membri.

Pentru a nu fi înșelați, azi mai mult ca oricând se impune să cercetăm  cu atenție ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre locul pe care trebuie să-l avem în Biserica lui Hristos.