Rolul părintelui duhovnicesc în Biserica lui Hristos

Cu ajutorul Domnului vom cerceta Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la rolul mădularelor în Biserica lui Hristos, și în mod expres ce relație trebuie să fie între părintele duhovnicesc și copilul său. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 4, versetul...