Căile Domnului

Haideți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la Exodul capitolul 33. O să citim de la versetul 13. “Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște.” Amin. Este vorba despre Moise, care vorbește cu Dumnezeu și îi cere...

Să fim smeriți cum a fost Domnul Isus

Să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la 1 Ioan, Capitolul 2. O să citesc versetul 6, pagina 1199: “Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. Amin.” Este un verset mai dificil. Poate unii vor să zică, dar eu nu sunt în El, și...

Rolul părintelui duhovnicesc în Biserica lui Hristos

Cu ajutorul Domnului vom cerceta Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la rolul mădularelor în Biserica lui Hristos, și în mod expres ce relație trebuie să fie între părintele duhovnicesc și copilul său. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 4, versetul...