Chemați să binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc

Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Matei capitolul 5 și citim versetele de la 38 la 48. “Ați auzit că s-a zis, ‘ochi pentru ochi și dinte pentru dinte’. Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul...

Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu

Aș vrea să vorbim despre planul lui Dumnezeu și despre interacțiunea dintre lucrarea lui Dumnezeu și om. Ce responsabilități ne revin nouă, și ce responsabilități îi revin lui Dumnezeu în acest plan de mântuire pe care l-a făcut pentru noi? Suntem singuri, noi facem...

Rolul uceniciei în planul lui Dumnezeu

Recent, Sandu m-a întrebat, “Cum să citesc Biblia ca să înțeleg?” Este o întrebare foarte bună. Îmi aduc aminte și despre propria mea experiență și, poate, vă veți regăsi și voi în ea. Am fost învățați de-a lungul timpului cum să citim Biblia. Unul dintre...

Lăcomia

Să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând la Epistola lui Iacov, capitolul 1, și să citim împreună versetele de la 12 la 15: “Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o...

Credincioșia – Roada Duhului

Deschidem la Epistola către Galateni, la capitolul 5, și citim de la versetul 22, un verset bine cunoscut de noi toți. Am subliniat cu alte ocazii importanța de a cunoaște acest verset pe de rost, pentru a cunoaște bine roada Duhului. Dacă nu cunoaștem roada Duhului,...