Ce are Domnul Isus mai mult decât altul

Deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 19 până la 21, unde citim: “Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul,...

Vegheați să nu fie între voi nimeni lumesc

În cadrul tematicii Bisericii vom aborda un subiect mai dificil. Vom discuta despre Trupul lui Hristos, adică Biserica, despre rolul acesteia și despre cine este Constructorul ei. Ne vom îndrepta atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde, începând cu...

Deșertăciunea gândurilor

Duhul Domnului ne îndeamnă să ne deschidem inimile și mințile către Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm atenția către Evanghelia după Matei, capitolul 16, unde vom citi versetele de la 21 la 23. În aceste versete, Domnul Isus își pregătește discipolii pentru...

Nașterea din nou

Studiind cu atenție Sfânta Scriptură, putem observa că planul lui Dumnezeu nu s-a limitat doar la crearea unor ființe superioare îngerilor; El a intenționat să creeze o ființă care să aibă chipul și asemănarea Sa. Conform Genezei 1:26-27, Dumnezeu a spus: “Să...

Urmariți pacea și sfințirea

În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27, citim: “Vă las pacea, vă dau pacea Mea; nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Amin. Acest verset ne vorbește despre un tip de pace pe care Domnul Isus o oferă,...

Mare este taina evlaviei

O să vorbim despre o trăsătură de caracter a Domnului Isus, trăsătură pe care trebui și noi să ne-o însușim. Să citim din Evrei capitolul 5 pentru a vedea această trăsătură și apoi să cercetăm cum putem să ne-o însușim și noi. „Tot așa și Hristos nu și-a luat singur...