Curăția din Biserica care este Trupul lui Hristos

Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Romani Capitolul 8 O să citim versetul 28 si 29:”Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și-anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.” Amin.

Toate lucrurile lucrează spre binele nostru, spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a avut un plan. Și acesta este să fim asemenea chipului Fiului Său, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și toate lucrurile lucrează spre binele nostru.

Scopul lui Dumnezeu este ca noi să fim asemenea chipului Fiului Său, acesta este scopul Lui și toate lucrurile sunt subordonate acestui scop. Și unul din lucrurile de bază care se subordonează acestui scop este Biserica sau Trupul lui Hristos.

Cu toții știm că în timpul nostru Biserica și-a pierdut noțiunea de trup, și s-a transformat într-o clădire cu scaune, cu predicatori, cu comitete și-așa mai departe. Și-am putea spune ca și-a pierdut menirea de trup. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte limpede despre Biserică ca fiind trupul lui Cristos.

O să citim din Matei capitolul 16 versetul 18: Și eu iți spun: ”Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” Amin.

Eu voi zidi Biserica Mea. Și Biserica suntem noi, Trupul lui Hristos.

Să mergem să vedem o profeție care este în Zaharia care se împlinește în acest verset din Matei. Să vedem cât de importantă este Biserica, Trupul lui Hristos și ce rol are ea în planul de mântuire, în desăvârșirea sfinților.

Citim din capitolul 6 din Zaharia, versetul 12. Până la 15: ”Și să-i spui așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui și va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Si veți ști astfel ca Domnul oștirilor M-a trimis la voi.” Amin.

Această profeție s-a împlinit odată cu venirea Domnului Isus. Eu voi zidi Biserica Mea, denumită și Templul Domnului, în Zaharia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici: O desăvârșită unire va domni între ei. Ce înseamnă o desăvârșită unire?

În Ioan 17 Domnul Isus ne spune: ”Mă rog, Tată, ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Ei în mine, Eu în tine” și-așa mai departe. O desăvârșită unire va domni între ei amândoi, între cine ei amândoi? Între Templu sau Biserică și Domnul Isus.

Și sunt oameni de departe care vor veni și vor lucra la templul Domnului. Să reținem ideea aceasta că vor lucra la templul Domnului împreună cu Domnul Isus. Am putea spune că Domnul Isus o zidește ca arhitect, ca constructor și ca proiectant, dar o construiește cu lucrători care suntem noi.

Și o să citim si din Ezra să vedem aceasta lucrare măreață pe care o are Dumnezeu, acest plan extraordinar de desăvârșirea sfinților, cum și-L duce la îndeplinire. Și să vedem dacă se pot desăvârși sfinții în afara Bisericii. Să vedem dacă e posibil lucrul acesta.

Citim din Ezra capitolul 4 versetul 1: ”Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Haddon, împăratul Asiriei, care ne a adus-aici. Dar Zorobabel, Iosua si ceilalti capi-ai familiei lui Israel le-au răspuns. Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul perșilor.” Amin.

Erau fiii robiei, erau fiii lui Dumnezeu, care zideau templul lui Dumnezeu. Și-au venit anumiți oameni care vroiau și ei să construiască la Templul lui Dumnezeu. Spune Cuvântul lui Dumnezeu: ”Și noi chemăm pe Dumnezeul vostru și-aducem jertfe din vremea lui Esar Haddon.”

Întrebarea pe care ne-o punem este: Aveau voie să zidească împreună sau vroiau să zădărnicească zidirea Templului? De ce nu aveau voie să zidească împreună?

De ce astăzi în mediul evanghelic se spune că neghina stă împreună cu grâul. De ce poate neghina să zidească împreună cu grâul? Ce trebuie să facem dacă sunt proroci mincinoși printre noi? Hai sa zidim împreună cu el! Merge sau nu merge?

Acești vrășmași ai copiilor lui Israel n-au fost lăsați să construiască împreună cu fii robiei, dar nu s-au lăsat păgubași. Oamenii aceștia nu s-au lăsat păgubași și au reușit să oprească pentru un timp zidirea Templului. Au înmuiat inima poporului Iuda. L-au înfricoșat ca să îl împiedice să zidească.

Haideți să citim din 1 Corinteni capitolul 3. Să vedem cât de important e să știm cu cine trebuie să construim Templul Domnului și să vedem ce fac dușmanii poporului lui Dumnezeu, care vor să împiedice zidirea, construirea Templului.

Ei vor să împiedice de fapt lucrarea de zidire a Bisericii, lucrarea de zidire, lucrare de desăvârșire a sfinților, dacă se poate s-o zădărnicească.

Citim de la 1 Corinteni capitolul 3 versetul 5, pagina 113. ”Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori-ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească, Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna. Și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” Amin.

Pavel și Apolo sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Numai ei sunt lucrători sau trebuie să fim și noi? Trebuie să înțelegem că și noi trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: Pot să lucreze împreună cu noi și dușmanii lui Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla dacă ar lucra împreună cu noi lupii răpitori?

Este o legendă la noi în Romania, Meșterul Manole. Dacă vă aduceți-aminte că ce zidea ziua, noaptea se dărâma. Parcă așa era legenda, nu?

Ce se întâmpla acolo? Ce fac dușmanii cu Dumnezeu? Noi zidim și ei dărâmă. Versetul 10 ”După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să-ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o temelie, o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Cristos.” Amin.

Fiecare din noi trebuie să lucrăm pe această temelie. Temelia este Cuvântul lui Hristos. Pe Cuvântul lui Dumnezeu, ce e în afara Cuvântului nu este zidire pe temelie. Cine are o altă învățătură, nu Îl are pe Dumnezeu și nu poate zidi împreună cu noi la Templul lui Dumnezeu care este Biserica.

În Ioan 2 ne spune foarte limpede: Cine nu are învățătura lui Hristos, nu îl are pe Dumnezeu. Și cine îi zice bun venit, sau îi spune, hai să construim împreună, se face părtaș faptelor lui rele.

Citim și de la versetul 16 ”Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și ca Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și-așa sunteți voi.” Amin.

Poate cineva să nimicească templul lui Dumnezeu? Sunt foarte mulți care vor să facă această lucrare de zădărnicire. Apostolul Pavel spune: Noi nu stricăm temelia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Ce fac cei mai mulți? Pun o altă temelie…

Dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Si-așa suntem noi. Amin. Să mai citim despre Templul lui Dumnezeu în Efeseni, ca să ni se întipărească în minte ce construcție măreață este templul lui Dumnezeu.

Ce denumiri mai găsim în Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre Biserică? Templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, Cum mai denumește Dumnezeu Biserica întâilor născuți? Mireasa Lui? Suntem logodnica lui. Iată, soția Lui s-a pregătit.

Să înțelegem că Biserica este unul dintre cele mai însemnate lucruri în ochii lui Dumnezeu. Domnul Isus și-a dat viața pentru Biserică, ca s-o curățească și s-o prezinte înaintea lui Dumnezeu fără pată. Dacă suntem ușuratici suntem departe de lucrarea lui Dumnezeu.

Citim de la Efeseni 5 versetul 26-27 ”…cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.”

Templul lui Dumnezeu care este Biserica, face parte din planul lui Dumnezeu. Să ne întrebăm? Pot să fim o cărămidă în afara zidului?

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să fie de folos celorlalte mădulare.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Pot fi doar eu singur cu Domnul? Eu sunt cu Domnul. Nu am nevoie de frați. Se poate sau nu se poate. Unde lucrează Dumnezeu, Domnul Isus? El zidește Templul în care sunt prinse toate cărămizile. Nu lasă nici una afară.

Citim de la versetul 19 din capitolul 2. ”Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți-ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El Îi voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul.” Amin.

Să reținem lucrul acesta e foarte important să știm unde se află cărămizile? Doar în clădirea Templului și prin El și noi suntem zidiți împreună ca să fim un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul și în El toată clădirea este strân legată, bine închegată.

Ce înseamnă să fie o clădire bine închegată? Ați mai văzut clădiri? Mai sunt pe la țară, case făcute din chirpici. După un timp încep să se șubrezească. N-au temelie, n-au fundație, nu sunt cărămizi, sunt cărămizi din pământ, paie și-așa mai departe.

În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Si citim și de la Capitolul 3 este Epistola lui Pavel către Efeseni. Este o epistolă dedicată Bisericii și importanței Bisericii. Citim de la versetul 3. Să reținem că e o continuare a capitolului 2. Epistola către Efeseni este de fapt o scrisoare fără capitole și versete.

Apostolul vorbește despre Templu și despre clădirea Lui și continuă mai departe despre același subiect. Citim de la versetul 3 ”Prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos.”

E o taină sau nu e o taină? Biserica e o taină mare. ”Taina aceasta este mare. Hristos și Biserica.” Care nu a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri în felul cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi. Alcătuiesc un singur trup cu noi (sau alcătuiesc Templul lui Dumnezeu). Trupul lui Cristos este o parte cu noi la aceeași făgăduință în Cristos Isus prin Evanghelie.”

Versetul 8 ”Da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile.”

De când era ascunsă taina aceasta a Bisericii? Din veacuri. ”Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” Amin.

Dumnezeu a avut un plan veșnic și ne-a chemat și pe noi după planul Său. Am citit noi în Romani 8 că am fost chemați  conform planului Său. Unde își pune Domnul noul născut?

Îl pune în trupul lui Hristos într-o familie sau îl pune într-un trup mort, într-un orfelinat? Haideți să ne gândim cu mare atenție. O să mă iau exemplu pe mine.

Eu m-am botezat la baptiști acum 23 de ani și le-am cerut să nu fac parte din biserica lor. Pe mine nu m-a pus Dumnezeu într-un trup, nu m-a pus nicăieri. Ce a făcut Dumnezeu cu mine? De ce nu m-a pus? E neputincios Dumnezeu să-și pună pruncul născut în familia Lui?

Haideți să ne gândim cu mare atenție. El poate sau nu poate adăuga pe cel născut din nou la trup? Vă aduceți aminte, scrie în Faptele Apostolilor că adăuga la Biserică pe cei care erau mântuiți.

Să înțelegem că e lucrarea lui Dumnezeu. Nu aducem de la noi nimic, doar avem bucuria să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Atât. Asta e cinstea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dar nu noi suntem cel care conduce această lucrare de zidire. Domnul Isus afirmă: Eu voi zidi Biserica Mea.

Știți că atunci când se termină o construcție, nu sunt chemați muncitorii să facă recepția. Cu cine se face recepția? Cu constructorul, cu arhitectul, cu proiectantul, cu cei mai mari.

Muncitorul a dus roaba a făcut cimentul, a făcut fierul. Dar nu muncitorul e cel care gestionează lucrurile. Așa e și în cazul nostru. Citim de la 1 corinteni capitolul 12, versetul 12: ”Căci după cum trupul este unul și-are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.” Amin.

Noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup care este Biserica.

Toți fac parte din Biserica, toți care sunt născuți din Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat cu mine în anul 2000 când m-am botezat în apă? Ce s-a întâmplat de n-am făcut parte?

Aveam o problemă eu sau Dumnezeu avea o problemă? Eu cred că eu aveam o problemă și acolo nu a fost o naștere din nou reală. Să vedem cum lucrează Dumnezeu acum.

Citim de la versetul 18: ”Dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El.” Dacă ne gândim la cealaltă ilustrație cu o casă, cu cărămizi, cu templul lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus cărămizile în templu pe fiecare așa cum a voit El. Le-a pus în Templul sau casa lui Dumnezeu.

Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a luat copilul de la naștere și l-a pus în casa sau în familia Lui. Nu îl abandonează în orfelinat și nici nu îl pune într-un trup mort cu proroci mincinoși.

Oamenii aceștia care locuiau în Samaria de pe vremea lui Haddon, voiau și ei să zidească împreună și nu au fost lăsați pentru că nu erau lucrătorii lui Dumnezeu, erau de fapt lucrătorii vrășmașului lui Dumnezeu.

”Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit El.” Citiți mai departe. De ce le-a pus? ”Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup, Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor. N-am trebuință de voi!”

Să ne gândim că putem fi și într-o adunare mare unde sunt 200-300 de oameni care stau pe scaune pentru a participa la un program religios.

Cei care conduc adunarea și care țin întrunirile nu au nici o trebuință de ceilalți decât pentru colectă. Ce pot să zică despre ceilalți? N-am trebuință de voi. Dacă vreți, plecați, care vreți, plecați, care vreți, rămâneți. Adunarea merge înainte și cu voi și fără voi, dar nu așa este în Trupul lui Hristos.

Ochiul nu poate zice mâinii N-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Si părțile trupului care par vrednice de mai puțină trebuință le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase nu au nevoie să fie împodobite.

Si-acum sa fim foarte atenți. ”Dumnezeu a întocmit trupul. În așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți Trupul lui Hristos. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Voi sunteți Biserica lui Hristos, sunteți casa lui Dumnezeu și fiecare împarte mădularele Lui.” Amin.

Când domniile cerești se uită în biserică ce văd? Înțelepciunea lui Dumnezeu, cum se îngrijesc mădulare unele de altele. Nu este nicio dezbinare între ele, fiind strâns legate între ele. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Unde este o adunare risipită se poate vorbi de înțelepciunea lui Dumnezeu?

Ce ne zice Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 10? Ce face lupul? Răpește și împrăștie. Risipește. Lucrarea de risipire este a lui Satan. O să mai mergem și în 1 Petru unde se vorbește tot despre casa lui Dumnezeu.

Trebuie să înțelegem importanța casei lui Dumnezeu. Nu se poate ajunge la desăvârșirea cerută de Împărăția lui Dumnezeu fără să locuim în casa lui Dumnezeu.

1 Petru. Capitolul 2, versetul 4 ”Apropiați vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Si voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă. Si cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Ce cinste! Aceasta este, dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat o zidarii-a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că nu au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Amin.

Suntem pietre vii. Suntem cărămizi vii, la evrei, cărămizile, pietrele cum vreți voi să le numiți, sunt pietre din stâncă. Am văzut cum se pot ciopli foarte ușor aceste pietre. De fapt, cu aceste pietre se construiește în Israel.

Să ne aducem aminte cum au fost puse cărămizile în Templul Domnului pe muntele Sionului. S-a auzit o lovitură de ciocan sau nu s-a auzit? De ce nu s-a auzit? Erau cioplite în munte. Dar ce dimensiune aveau? Hai să ne gândim dacă una avea 50 pe 20, pe 30 și una avea 60 pe 20, pe 30 se mai așezau să fie bine închegate.

Ce dimensiuni ar fi trebuit să aibă fiecare? Erau toate la aceeași dimensiune? Se poate construi cu pietre care au fiecare dimensiune diferită de cealaltă? Trebuiau să fie la fel sau nu trebuiau să fie? Ce dimensiune trebuie să avem noi în Templul acesta al lui Dumnezeu?

Haideți să citim din Efeseni din nou tot despre Biserică, tot despre zidire. Să vedem că pietrele acestea moarte sau mădularele moarte sau neghina nu și găsesc locul în Biserica lui Cristos.

În Trupul lui Hristos aceste pietre moarte nu au loc. Dacă între pietrele strâns legate, bine închegate, nu pătrunde nici o lamă de cuțit, cum ar putea să intre o piatră moarta?

Citim din Efeseni capitolul 4 versetul 4, ca să ne fie foarte clar că tot despre Biserică vorbește mai departe.

”Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului Hristos.” Și așa mai departe.

Citim de la versetul 11 ”El a dat pe unii-apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” Amin.

El a dat pe unii lucrători. Deci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, după darul dat fiecăruia de Dumnezeu, în măsura lui Dumnezeu, care lucrează prin toți și care este în toți, ne zice Cuvântul lui Dumnezeu, dar toate acestea sunt pentru un singur scop, acesta fiind pentru desăvârșirea sfinților.

În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Acesta este scopul lui Dumnezeu, să pregătească Biserica care este Mireasa sau soția Lui pentru nunta Fiului Său.

Și-acum citim cu mare atenție: ”până vom ajunge toți la unirea credinței și-a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.” Amin.

Ce dimensiune are Hristos? Scriptura ne spune că este piatra din capul unghiului. Sunt multe discuții pe tema pietrei din capul unghiului, dar ne zice că trebuie să creștem până la dimensiunile pietrei din capul unghiului. Deci piatra noastră trebuie să crească până ajunge la această dimensiune specială.

Ea trebuie să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acesta este scopul și planul lui Dumnezeu.

Este un plan măreț este extraordinar pentru noi să putem ajunge asemenea Fiului Său.

Citim mai departe: ”Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Ci credincioși-adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos Capul. Sau la piatra din capul unghiului, din El tot trupul sau tot templul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, fiecare cărămidă își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste.” Amin.

De două ori găsim cuvântul zidire. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Si fiecare parte lucrează, fiecare încheietură și își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei.

Când e o biserică de 200 de persoane care stau pe scaune, lucrează fiecare în acest trup strâns legat, bine închegat? Când se termină programul mulți sunt grăbiți și ies pe ușă. La scurt timp de la terminarea programului se închide ușa și se închide biserica și aceste lucruri se repetă săptămânal.

Acela nu este un trup strâns legat, bine închegat. La ce suntem chemați? E un plan măreț făcut dinainte de întemeierea lumii. L-a făcut și ne-a chemat după planul Său. Și toate lucrurile lucrează spre binele nostru.

Și unul dintre lucrurile de mare importanță este Biserica, care este Trupul lui Hristos. În afara Bisericii nu există creștere, nu există viață.

Stomacul nu poate trăi în afara trupului. El este strâns legat de pancreas. Mai este legat de ficat, de intestinul subțire. Este legat? Sigur că da, primește și dă mai departe.

Stomacul, primește și dă mai departe. Pancreasul face la fel. Găsim un lucru foarte interesant la pancreas. Nu știu cât știți când se blochează canalul prin care se duc enzimele la stomac, se întorc enzimele înapoi și pancreasul se auto digeră.

Ce înseamnă ca se auto digeră? De fapt se autodistruge. Când  cineva are pancreatită acută sau cronică înseamnă că a avut o problemă de genul acesta și s-a digerat din pancreas și s-a necrozat.

În zonele unde se digeră celulele, acestea mor și putrezesc și de multe ori este și deces acolo. Adică sunt foarte rare cazurile în care scapă omul când pancreasul trăiește pentru el însuși.

Aceasta doar scoate în evidență ce se întâmplă când pancreasul nu vrea să vă dea mai departe. Când stomacul nu vrea să dea mai departe dacă reține mâncarea digerată în stomac, ce se va întâmpla cu noi? Mai putem mânca, mai putem să ne alimentăm? Dacă mâncarea s-a oprit acolo și nu mai pleacă mai departe, dacă ficatul nu mai lucrează, să producă, ce se întâmplă în organism? Apare moartea trupului?

Toate mădularele sunt strâns legate unele de altele. Pentru ce sunt strâns legate. Toate sunt foarte importante. În trupul lui Hristos fiecare trebuie să crească, pentru ca să ajungă la fiecare, la statura plinătății lui Hristos.

Haideți să vedem cerințele lui Dumnezeu, să vedem de ce ne vorbește în acești termeni, ca să înțelegem cât de importantă e Biserica în ochii lui Dumnezeu.

Biserica este practic uzina lui Dumnezeu sau școala lui Dumnezeu în care ne pune ca să creștem ca ucenici, pentru ca ucenicii să ajungă și ei ca Învățătorul lor și în Biserică trebuie să aibă părinți, frați mai mari, să ne crească ca să ajungem la statura lui Hristos. De aceea Biserica trebuie să fie curată, necontaminată de murdăria păcatului și a iubirii de sine.

Citim de la 1 Corinteni capitolul 5 versetul 1 și 2: ”Din toate părțile, se spune că între voi este curvie și încă o curvie, de aceia care nici chiar la păgâni nu se pomenește, până acolo, că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Si voi v-ați fălit si nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta sa fi fost dat afară din mijlocul vostru.” Amin.

E o faptă foarte urâtă. Dar o să vedem că sunt și alte fapte pentru care noi trebuie să facem curățenie în Trupul lui Hristos. Să ne întrebăm: Poate să fie murdărie în trupul lui Hristos? Cine se îngrijește de acest trup?

Scrie în Cuvântul lui Dumnezeu că Hristos se îngrijește cu drag de trupul Lui. Noi suntem oase din oasele Lui, mădulare din mădularele Lui. Poate Hristos să lase un mădular care moare în trupul Lui?

”Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala?” Deci ce face o neghiniță mică lăsată în grâu? Strică sau nu strică? Ce se întâmplă când este lăsat păcatul în Biserica lui Hristos?

Citim de la versetul 9: ”V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n am înțeles cu curvarii lumii-acesteia sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci-ar trebui să-ieșiți din lume. Ci v am scris să nu aveți nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar, este lacom de bani sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv sau hrăpăreț (și, adaug eu, sau hoț, merge și hoț să punem aici) cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncati.

Relația noastră în Biserică este foarte restrictivă. Să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate. De ce trebuie să fie curățenie așa de mare în Trupul lui Hristos? Îl contaminează sau nu-l contaminează? Ce se întâmplă când se contaminează Trupul lui Hristos?

Ce se întâmplă când toleram păcatul? Hai sa citim din Iosua capitolul 7. Este un exemplu aici foarte concludent. Ce se întâmplă când în adunarea lui Dumnezeu pătrunde păcatul?

Citim de la capitolul 7 versetul 1: ”Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmin, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel.” Amin.

Sună ciudat ce scrie aici. Copiii lui Israel au păcătuit. Nu zice că Acan a păcătuit, ci copiii lui Israel au păcătuit. Și in final zice: Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Deci nu numai împotriva lui Acan. Împotriva copiilor lui Israel și ținem minte povestea cu ce s-a întâmplat acolo. Au murit acolo 35 de oameni.

Citim versetul 6 ”Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână.”

Ascultă această predică

Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă…

De ce trebuie ca omul să se anevoiască să intre pe această poartă strâmtă? Cât este de strâmtă poarta și cât de îngustă este calea?

Accesează

Mergi la toate predicile

Ce ar trebui să se facă în adunare când se întâmplă o situație asemănătoare? Mai mergem înainte, mai cântăm? Are rost să mai cântăm?  Versetul 10 ”Domnul a zis lui Iosua: Scoală:te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul Meu, pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și-au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți, ci este dat spre nimicire din mijlocul vostru.” Amin.

Am citit din 1 Corinteni capitolul 3. Cel ce nimicește templul lui Dumnezeu va fi nimicit de Dumnezeu.

Poporul nu mai înainta. Poporul era dat spre nimicire. Era un singur păcătos. Ce s-a întâmplat acolo? Dumnezeu nu e drept? De ce a vorbit Dumnezeu în felul acesta?

Trebuiau să vegheze să nu fie nimic necurat? Da, trebuiau să vegheze, cum și noi trebuie să veghem să nu fie niciunul lumesc sau curvar. Aceasta era problema. Tabăra unde Dumnezeu își are locuința nu poate să fie murdară.

Tabăra unde Hristos își are locuința nu poate să fie murdărită. Dacă este murdărită și este tolerat păcatul ce se întâmplă? Dumnezeu se abate de la noi, pleacă Dumnezeu din acea adunare.

Haideți să citim în Deuteronom 23 versetul 14: ”Deuteronom 23:14  Căci Domnul Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui, deci, să fie Sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat, şi să nu Se abată de la tine.”

Vedem clar că Dumnezeu nu rămâne acolo, unde adunarea tolerează păcatul. Puțin aluat dospește toată plămădeala.

Acan a murdărit locul unde locuia Dumnezeu, unde locuiește Dumnezeu, care este sfânt, este curat. Cum trebuie să fie Biserica? Curată sau să tolereze păcatul? Sa reținem versetul 12 unde spune că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți, ci este dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Le-a dat timp să rezolve problema păcatului din adunarea lui Dumnezeu. Ce exemplu ne dă Iosua. Ce-i spune Iosua lui Acan? ”Pentru ce ne-ai nenorocit?”

Așa poate să ne nenorocească și pe noi cineva din adunare dacă nu veghem. Aș vrea să citim și din Deuteronom 29. O să citim Versetul 18: ”Să nu fie între voi nici un barbat nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă otravă și pelin.” Amin.

Ce înseamnă nici o rădăcină. Nici un bărbat, nicio femeie, nici familie, nici nici unul să nu fie. De ce e atât de strict Dumnezeu? Când a apărut în tabăra lui Iosua un om, ce s-a întâmplat cu tabăra? Dumnezeu a intervenit imediat și Israel nu a mai putut să înainteze.

Și-apoi. Ne spune mai departe în versetul 20 și 21 ”Pe acela care este o otravă și un pelin, Domnul nu-l va ierta. Atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Domnul îl va despărți spre pieirea lui, din toate semințiile lui Israel. Îi va face după toate blestemele legământului scrise în această carte a Legii.” Amin.

Domnul îl va despărți cum la despărțit pe Acan de tabără. Dacă observați la versetul 18 e o trimitere în Evrei 12 versetul 15, unde aș vrea chiar să citim, să vedem cât de curată trebuie să fie adunarea sau Trupul lui Cristos și de ce trebuie să fie atât de curat?

Pentru că mădularele sunt strâns legate, bine închegate. Când se îmbolnăvește un mădular, se îmbolnăvește și mădularul de lângă el.

Poate o să zică unii, dar nici nu îl cunosc bine. La adunare stă pe scaunul lui. Nici nu l-am prea văzut. Nu știu ce face el acasă. E păcatul lui și pe mine nu mă afectează cu nimic pentru că nu am nici o legătură cu el. Dar acela cu siguranță nu este trupul lui Hristos.

Să ne fie limpede, dacă adunarea este în așa fel încât frații nu sunt legați unii de alții, acolo nu e trupul lui Hristos, nu este Hristos ziditorul trupului. El zidește și se îngrijește cu drag de trupul Lui.

Și dacă ne gândim că Hristos zidește un trup dezbinat, risipit, ne înșelăm amarnic. El este capul trupului, să ne aducem aminte foarte bine.

Citim de la capitolul doisprezece de la versetul 14: ”Urmăriți pacea cu toți si sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni.” Nimeni Atenție! E foarte important cuvântul acesta. Adică niciunul. ”ca nimeni sa nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva sa dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea.”

Aici noi citim că ”mulți să fie întinați”, când am citit în Corinteni ce a zis apostolul Pavel? Câți vor fi întinați. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Aici-ar părea că ar fi numai mulți. Adică s-ar părea că sunt unii care nu vor fi întinați.

”Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc.” Ce înseamnă lumesc? Să nu vă potriviți chipului veacului-acestuia. Vegheați să nu fie niciunul lumesc. Dacă nu este lumesc, trebuie să fie duhovnicesc. Trebuie să fie o deplină unire între Domnul Isus și noi.

Poate să fie Duhul lui Dumnezeu în noi, dacă noi suntem hoți, mincinoși, vicleni? Să zicem că eu sunt curat și fratele Mihai fură prin munca la negru. Și eu spun că sunt curat, cu Mihai în tolerat în adunare. Cuvântul spune claer că și eu voi fi dat spre nimicire.

Să reținem Psalmul 50 versetul 16-18 spune celui rău: ” Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înşiri tu legile Mele, şi ai în gură legământul Meu, când tu urăşti mustrările, şi arunci cuvintele Mele înapoia ta? Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii”

Mulți oameni religioși mă tachinează și îmi spun: ”Ce tot ai cu munca la negru?” N-am nimic cu munca la negru. Doar că oamenii care muncesc la negru sunt hoți, și eu nu vreau sa mă unesc cu hoții, pentru că părtășia cu hoții mă elimină pe mine din Împărăția lui Dumnezeu.

Împărăția lui Dumnezeu este curată, și cetățenii împărăției își plătesc taxele. Scriptura ne spune limpede: Să vă plătiți taxele. Să nu datorați nimănui nimic și nu numai taxele, ci și birurile. Birurile sunt mult mai grele decât taxele. Taxele sunt banii noștri care se întorc înapoi în spitale, în școli, în șosele și-așa mai departe.

Cât de importantă e Biserica lui Hristos în ochii lui Dumnezeu? Domnul investește totul acolo. Când nu citim scriptura cu scopul acesta de a crește spre desăvârșire, nu ne dăm seama de importanța Bisericii.

Dar când le punem toate împreună, vedem cât de importantă este. Unii spun: Hai să ne uităm în Apocalipsa să vedem că acolo Dumnezeu a îngăduit păcatul și bisericile au mers mai departe. Dacă citim despre Biserică din perspectiva că este locuința lui Dumnezeu atunci toate lucrule vor fi clare. O să citim din această perspectivă și în Apocalipsa, o să vedeți că Dumnezeu n-a îngăduit păcatul nici acolo.

Înainte de a merge la Apocalipsa să citim din 2 Corinteni capitolul 6 de la versetul 14.

 Titlul este ”Credincioșii și necredincioșii”. Ce înseamnă necredincios? Doar ortodox? Ce spune Scriptura? Dacă nu sunteți credincioși în lucrurile mici, cum veți fi credincioși în lucrurile mari?

”Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși„. Unii se gândesc la afaceri sau la legături omenești. Și acestea sunt. Însă aici este vorba de Templul lui Dumnezeu, de Biserica lui Dumnezeu. ”Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cum poate sta împreună Iosua cu Acan? Cum poate să meargă împreună?  Da, puteau să stea, dar fără Dumnezeu.

Veți fi dați spre nimicire. Eu nu mai sunt cu voi dacă nu nimiciți lucru care este dat spre nimicire. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cine este lumina? Eu sunt lumina lumii. Când a venit Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina și n-au vrut să vină la lumină.

Ei nu au vrut și noi să locuim împreună cu ei. Lumina poate să stea împreună cu întunericul doar în mintea oamenilor, dar la Dumnezeu nu este posibil.

Dacă credem că este posibil atunci să avem în vedere că de fapt vom fi toți în întuneric. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și-acum să fim mai atenți. Cum se împacă Templul lui Dumnezeu sau Biserica cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu.

Din tot ce am citit până acum, noi suntem Templul lui Dumnezeu dacă suntem născuți de sus. Cum a zis Dumnezeu Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și îi vor fi poporul Meu. Așa a umblat cu Iosua. Dumnezeu era în mijlocul lor. Da, era. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor.

Și-acum este la fel. ”De aceea ieșiți din mijlocul lor si despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic”. Amin.

E foarte interesant. De ce este cerința aceasta? Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Câtă vreme credem că putem fi împreună, avem impresia că lumina locuiește împreună întunericul.

Dar, Dumnezeu nu este prezent acolo. El ne zice limpede: ”Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.” Aceasta se întâmplă la timpul viitor. Nu v-am primit. Nu sunteți încă primiți, numai dacă vă despărțiți vă voi primi.

Câtă vreme sunteți împreună, câtă vreme construiți templul lui Dumnezeu cu vrăjmașii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este cu voi. De aceea ieșiți din mijlocul lor, și apoi vă voi fi Tată și voi Îmi veți fi fii și fiice.

Este la timpul viitor nu este la trecut sau prezent. Câtă vreme suntem în această legătură care ne murdărește, nu suntem fiii lui Dumnezeu. Unde pune Dumnezeu pe fiii Lui? El îi pune numai în Trupul lui Hristos. Iar Trupul lui Hristos este curat.

Când acest trup începe să se contamineze ce se întâmplă? Lucrează Hristos să îndepărteze murdăria din El? Cum a lucrat Dumnezeu să îndepărteze pe Acan și ce a făcut Iosua? A fost scos sau nu a fost scos? Dacă nu-l scotea ce se întâmpla acolo?

Haideți să citim și din Apocalipsa să vedem că e aceeași lucrare a lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm că putem să stăm într-o adunare unde sunt morți, unde sunt plini de stricăciune.

Să nu credem că putem tolera păcatul și noi totuși să rămânem mădulare ale lui Hristos. Să vedem că Dumnezeu nu îngăduie așa ceva în Trupul lui Hristos. În Apocalipsa capitolul 2. Cred că vă aduceți-aminte că cere pocăință.

 Sunt două biserici care sunt lăudate, dar la celelalte Dumnezeu le cere pocăință. Citim de la versetul 18: ”Îngerului Bisericii din Tiatira. În Tiatira era o Biserică. A cui era Biserica aceasta? Era Biserica lui Dumnezeu sau lui Hristos. Noi astăzi putem să zicem: Pe strada cutare este o biserică, dar asta nu ne certifică că este a lui Hristos. Ca să fie lui Hristos trebuie să aibă în primul rând învățătura lui Hristos. Dacă n-o are, dacă nu are temelia, care este Cuvântul lui Hristos aceea nu este Biserica lui Hristos.

El zidește și zidește doar pe Cuvântul Lui. Și această biserică a fost zidită pe cuvântul Lui. ”Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și-ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă”.

Și-acum să ne gândim la noi. Ne vede Domnul Isus în acest moment ne vede cu ochii ca para focului? Știu, faptele tale, Le știe și pe ale noastre? Dragostea Ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.

Biserica aceasta a avut o vreme în care a prosperat. Au fost lucruri bune acolo a început-o apostolul Pavel, a crescut o și-a ajuns la o statură înaltă. Dar la un moment dat au început lucrurile să se denatureze.

Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia cea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii Mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Ce vedem aici? Harul lui Dumnezeu. Cădem în păcat, ne dă vreme să ne pocăim.

Dar ce face aceasta? ”Izabela nu vrea să se pocăiască. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Si celor ce preacurvești cu ea am să le trimit un necaz mare. Dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copii și toate bisericile vor cunoaște că Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii si inima, si voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.” Amin.

Prima dată, El vrea sa vindece. Dacă un mădular se îmbolnăvește, vrea să-l vindece și vedem și trupul omenesc, vrea să vindece. Are imunitate. Sângele lucrează, celulele la fel, și-așa mai departe.

Și-apoi versetul 24. Să vedem cui se aplică acest verset. ”Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira. Mai e vorba de Biserică aici sau nu? Prima dată vorbește Bisericii, dar acum vorbește celorlalți din orașul Tiatira.

Acest mesaj nu mai este pentru îngerului Bisericii, ci se adresează celorlalți din acest oraș. ”Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile Satanei, cum le numesc ei. Vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni.”

Adică oamenii aceștia care erau în Tiatira se aflau separați de biserica din Tiatira. Dumnezeu, Domnul Isus, nu punea nicio greutate peste ei, nu are nici o mustrare pentru ei. De ce nu punea greutate. Pentru că erau curați.

Probabil or fi ieșit din biserica din Tiatira când au văzut că păcatul este tolerat și se răspândește. Ce cuvânt al scripturii au respectat?

Cel mai probabil 2 Corinteni Capitolul 6. Despărțiți-vă de ei. Nu mai stați cu ei. Când păcatul se răspândește, dacă este tolerat trebuie să ieșim de acolo pentru a nu fi contaminați.

Chiar bisericile acestea sunt dovada. Acuma nu mai există nici una din aceste biserici. La un moment dat ele au pierit, unele din ele cel mai probabil din pricina păcatului tolerat.

Păcatul neîndepărtat la timp ne întinează pe toți. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Noi ce trebuie să facem? Să nimicim răul de la rădăcină. Să scoatem să nu fie nici o rădăcină să nu fie ca să aducă otravă și pelin.

De ce? Otrăvește tot, aduce tulburare și întinează Biserica. Așa ne scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Citim în capitolul 3 și despre Biserica din Sardes. Același lucru se întâmplă și Sardes: ”Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.. Adu-ți aminte dar cum ai primit și ai auzit? Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine”. Amin.

Cum trebuie să găsească faptele noastre? Dacă nu sunt desăvârșite e o problemă mare acolo. ”Totuși ai în Sardes, în oraș, câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici.” Amin.

E limpede că Dumnezeu nu lasă păcatul în trupul lui Hristos. Să nu ne treacă prin minte lucrul acesta. Da, sunt operațiuni de făcut. Dacă păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l, ia-l între tine și el singur. Dacă se pocăiește, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia încă unul. Sunt multe lucruri de făcut.

Dacă fratele tău cade dintr-o dată într-o greșeală, tu care ești duhovnicesc, ce să faci? Ridică-l cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți. De ce Trupul lui Hristos trebuie să fie curat? Să ne întrebăm: Poate în uzina de la Mercedes să fie oameni care nu respectă procedurile de asamblare? Se poate în uzina al lui Dumnezeu să se lucreze cu oameni firești care nu pot să placă lui Dumnezeu și care sunt vrășmașii Lui?

Ne scrie limpede: Eu voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Haideți să ne încadrăm fiecare în planul acesta, să veghem unii asupra altora, să veghem ca să nu fie nimeni lumesc, pentru că cel lumesc întinează trupul Lui.

Cel lumesc nu va agrea calea îngustă și tot timpul va încerca să o lărgească. Hai s-o facem un pic mai largă pentru că suntem și noi oameni și vedem astăzi ce cale largă este.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Cât putem să scoatem din Cuvântul lui Dumnezeu ca să rămânem cu El? Puteam scoate și să fim mai indulgenți cu cei care păcătuiesc? Putem spune că noi avem dragoste mai multă decât are Dumnezeu. Dumnezeu are dragoste pentru toți, să știți, dar nu lasă păcatul în trupul Lui.

El nu poate locui în prezența păcatului. Citim lucrul acesta în Numeri 5 versetul 3: ”Fie bărbaţi fie femei, să-i scoateţi afară din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa.Copiii lui Israel au făcut aşa, şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel.”

 Noi venim, cântăm, ne închinăm, ne rugăm și El nu mai este prezent. Și vom merge după un Domn care nu mai este Domnul nostru, ci va fi alt Isus, mai permisiv. Domnul să vă ajute și pe voi și pe mine să vegheați să nu fie niciunul printre noi lumesc. Amin.

Descarcă broșurile acum în PDF sau solicită-le și le vei primi acasă gratuit

Formular comandă broșuri (gratuit)

Broșuri*

Distributie

12 + 8 =

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *