Rolul părintelui duhovnicesc în Biserica lui Hristos

Cu ajutorul Domnului vom cerceta Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la rolul mădularelor în Biserica lui Hristos, și în mod expres ce relație trebuie să fie între părintele duhovnicesc și copilul său. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 4, versetul...

Curăția din Biserica care este Trupul lui Hristos

Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Romani Capitolul 8 O să citim versetul 28 si 29:”Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și-anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe...