Lucrurile de sus, o taină care la inima omului firesc nu s-au suit

Pace, Domnul să vă binecuvânteze.

Mă gândeam să vorbim despre valorile ce se regăsesc în Împărăția lui Dumnezeu, valori care trebuie să le cunoaștem cu toții pentru a face decizii corecte pentru viitorul nostru veșnic. O să încercăm să găsim ce ne spune Sfânta Scriptură despre Împărăția lui Dumnezeu, să aflăm ce lucruri se găsesc în împărăția lui Dumnezeu să vedem dacă aceste lucruri ne atrag, dacă ne plac și dacă vrem să trăim după aceste valori în împărăția lui Dumnezeu.

Este plăcut să auzim că în Împărăția lui Dumnezeu sunt străzi de aur, că nu va mai fi suferință, nici plâns, nici țipat. Ce frumos va fi acolo. Totuși, s-ar putea să nu ne atragă valorile care se regăsesc în Împărăția a lui Dumnezeu.

Aș vrea să vedem dacă ne încadrăm și noi între cei care sunt atrași de valorile (legile) Împărăției, adică legile care guvernează în Împărăția lui Dumnezeu.

Când Domnul Isus a predicat Evanghelia, El a spus oamenilor să caute Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. („Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Matei 6:33) Ca să cauți ceva, trebuie să știi ce cauți. Ca să cauți Împărăția lui Dumnezeu trebuie să știi ce valori sunt acolo. Încearcă să mergi și să cauți un lucru necunoscut ție, care nu știi cum arată, într-un supermarchet. Vei reuși să găsești acel lucru dacă nu știi cum arată?

Cu ajutorul Scripturilor, putem afla dacă lucrurile existente în această Împărăție sunt descoperite tuturor oamenilor, sau dacă sunt ascunse de cei mai mulți dintre noi. Domnul Isus ne arată că Împărăția cerurilor este o taină, este ascunsă de cei mai mulți

Să deschidem la Matei capitolul 13, versetul 10 și 11: „Ucenicii s-au apropiat de Domnul Isus și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? El le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.”

În versetul 15 Domnul Isus spune de ce nu le-a fost dat: „căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.”  

Să fim atenți căci este vorba de inima unui popor, nu doar câtorva oameni. Li s-a împietrit inima, au ajuns tari de urechi și și-au închis ochii ca să nu vadă și să nu audă cu urechile. Și nu numai atât, ca să nu înțeleagă cu inima.

La versetul 19 Domnul Isus scoate în evidență lucrul acesta foarte bine. În acest verset se încadrează majoritatea populației globului: „Când un om aude cuvântul privitor la Împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum.” 

Împărăția lui Dumnezeu este o taină și rămâne ascunsă pentru cei mai mulți. Domnul Isus ne zice să căutăm această taină care este Împărăția lui Dumnezeu. Mai departe ne spune: „când un om aude cuvântul privitor la Împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și ia ce s-a semănat în inima lui, ca să nu înțeleagă cu inima”. Să nu înțeleagă cu inima… De ce omul nu poate să înțeleagă Cuvântul privitor la Împărăție?

Sfânta Scriptură ne spune că Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu și această sămânță este Cuvântul privitor la Împărăție. Majoritatea populației globului nu înțelege Cuvântul privitor la ce lucruri sunt în Împărăție. Am putea să ne întrebăm: „Cum e posibil să nu-l înțeleagă? Avem Biblia cu toții. Ce este așa de greu să citim și să înțelegem ce este scris în Biblie?”

Totuși, așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul privitor la Împărăție este o taină. Este o taină ascunsă. Tainele sunt ascunse de ochii și de urechile oamenilor și nu pot să le înțeleagă. O să încercăm să vedem dacă se întâmplă și cu noi acest lucru, de ce nu putem să înțelegem Cuvântul privitor la Împărăție.

O să mergem să mai citim în 1 Corinteni capitolul 2, unde apostolul Pavel ne explică acest lucru mai în detaliu. O să citim de la capitolul 2 versetul 14: „Omul firesc…”. Omul acesta firesc este același cu omul din Matei capitolul 13, omul care aude Cuvântul privitor la Împărăție și nu-l înțelege. Aici în Corinteni este numit „omul firesc”.

Citim mai departe: „Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește”. Amin.

Citind aceste versete, ne putem da seama că există o categorie mare de oameni care sunt încadrați la omul firesc. Este scris că omul firesc nu primeste lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Am putea spune că omul firesc nu primește lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Nu le primește, pentru că pentru el sunt o nebunie. Acest om firesc prin traiul lui păgân a ajuns tare de urechi și inima lui s-a împietrit. Și măcar că are ochi, nu vede. Măcar că are urechi, nu aude Cuvântul privitor la Împărăție.

Omul firesc nu este surd, aude Cuvântul cu urechile fizice, dar cu urechile inimii nu aude. Ar trebui să ne întrebăm de ce se întâmplă lucrul acesta, să ne întrebăm dacă nu cumva și noi suntem în aceeași situație, dacă nu cumva suntem și noi cuprinși în categoria omului firesc care nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu.

Cu toate că este scris peste tot în Biblie despre aceste lucruri de sus, oamenii măcar că au ochi și citesc, nu pot să vadă lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu. O să vedem de ce nu le văd. Este posibil ca și unii dintre noi să fie în această situație. O să mai citim din Romani capitolul 14 încă un verset care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, ca să vedem ce lucruri se află în Împărăția lui Dumnezeu.

Romani, capitolul 14, versetul 17: „Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt”. La o privire mai atentă observăm că nu sunt așa de multe lucruri în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire și pace, acestea fiind lucruri destul de simple. Întrebarea rămâne: „de ce totuși nu înțeleg oamenii ce este în Împărăția lui Dumnezeu?

Am citit la început din Matei capitolul 6: „căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu”. Știm că Dumnezeu este neprihănit. Putem înlocui cuvântul „neprihănit” cu „drept” Putem spune că Dumnezeu este neprihănit, sfânt și drept.

Mulți dintre noi ar vrea să fie mântuiți de mânia viitoare, dar să rămânem așa cum suntem și să nu aducem modificări prea mari în viața noastră pentru că am fost învățați că suntem mântuiți doar prin jertfa Domnului. Și Dumnezeu prin mila lui, ne va duce și pe noi în Împărăția Sa. Poate mai facem câte un bine, cântăm, ne rugăm lui Dumnezeu dar totul va fi prin mila Lui.

Capitolul 1 din prima epistolă a lui Petru, versetul 15 și 16. Versetul începe așa: „după cum Cel ce v-a chemat…” Unde ne-a chemat? Ne-a chemat să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Citim mai departe: „după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt”.

Dacă El este Sfânt, trebuie să fim și noi sfinți? Ce plan are Dumnezeu cu privire la noi, de ce vrea să ne ducă în Împărăția Lui și cum ar trebui să fim noi pentru a locui împreună cu El. Haideți să citim din Romani Capitolul 8, versetul 29. Găsim scris: „Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați”. 

Deci avem o chemare foarte înaltă. Ne-a hotărât înainte să fie omenirea ca să fim asemenea Fiului său, adică să fim și noi așa cum este Fiul său. El să fie întâiul născut dintre mai mulți frați, și noi să fim frații Domnului Isus.

Domnul Isus trăiește în Împărăția lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să trăim în Împărăția lui Dumnezeu, o Împărăție în care este neprihănire și pace. Însă nu la foarte mulți oameni le place să caute și să umble în neprihănirea lui Dumnezeu. Mulți din creștinii din ziua de astăzi vor să aibă o identitate dublă, sfinți în veșnicie în Împărăția lui Dumnezeu însă cât timp sunt pe pământ să ocolească neprihănirea lui Dumnezeu. Mulți lucrează la negru, în întuneric, în evaziune fiscală. ( Putem să ne gândim la lucrile care privesc gospodăria unui om; de la construcția unei case, gard, zugrăvit… toate le vrem să fie făcute fără să plătim taxe la ele.

Ne întrebăm: De ce Împărăția lui Dumnezeu este o taină, de ce rămâne necunoscută de cei mai mulți oameni? Adevărul este că foarte mulți oameni vor să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu și au impresia că știu foarte bine ce este în ea, dar nu este chiar așa. Am citit în 1 Corinteni, capitolul 2, că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu.

Citim acum de la Romani capitolul 8, versetul 5. O să vedem că cel care caută împărăția lui Dumnezeu trebuie să umble după lucrurile Duhului lui Dumnezeu sau lucrurile care se găsesc în Împărăția lui Dumnezeu. „În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului”.

Lucrurile Duhului sunt lucrurile lui Dumnezeu, sau lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu, și oamenii firești nu umblă după lucrurile Duhului, pentru că pentru ei aceste lucruri sunt o nebunie.

Citim mai departe: „Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace”. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire și pace, și dacă umblăm după lucrurile Duhului, vom ajunge să avem viață și pace, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu.

Haideți să vedem ce lucruri sunt în împărăția lui Dumnezeu, ca să vedem dacă suntem atrași de ele, ca să trăim în ele. Să vedem dacă suntem de acord cu aceste lucruri din Împărăția lui Dumnezeu, să vedem dacă dorim mai bine să trăim după îndemnurile firii pământești decât după îndemnurile Duhului.

Să ne cercetăm de ce atunci când ni se vorbește despre lucrurile de sus, mulți dintre noi spun că sunt prea de tot, de ce lucrurile pe care le-a adus Domnul Isus nu ne plac. 1 Corinteni capitolul 2, versetul 9: „Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”. Amin.

Este scris că ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit ca să le înțeleagă. Deci sunt lucruri pe care omul firesc nu poate să le vadă, fiindcă nu are ochi să le vadă, nici urechi să le audă. De unde sunt aceste lucruri? Din împărăția lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care Îl caută. Sunt lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, care se regăsesc în Împărăția lui Dumnezeu.

Citim acum din 1 Corinteni capitolul 1 versetul 27, ca să vedem ce fel de lucruri sunt în Împărăția Lui, ca să umblăm după lucrurile de acestea. Citim: „dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte”. Ne oprim puțin aici, ca să înțelegem ce vrea să spună Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile de sus, din Împărăție, pentru lume sunt o nebunie. Omul firesc nu poate să le primească, pentru că pentru el sunt o nebunie, și nici nu poate să le înțeleagă, nu le poate primi, nu le poate înțelege, și Satana vine și răpește aceste lucruri de sus, care au fost sădite în în inima lui.

Citim mai departe: „Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu”. Amin.

Aici este vorba despre lucrurile care sunt în împărăția lui Dumnezeu, sunt lucrurile de sus, lucrurile cerești. Aceste lucruri pe care le-am citit mai sus se regăsesc în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ni le-a adus și nouă ca să trăim în ele, iar aceste lucruri pentru lume sunt o nebunie.

Unul din lucrurile pe care le-am citit este neprihănirea lui Dumnezeu, care este o nebunie pentru oameni. Să nu dai o mită, un cadou ca să-ți rezolvi o problemă la spital sau altundeva, să nu cumperi fără factură, să nu lucrezi la negru, să nu mergi la mare…

 Sunt multe alte lucruri pe care le-a adus Domnul Isus, cum ar fi învățătura:  „dați Cezarului ce e al Cezarului”. Este această învățătură, un lucru de sus, sau de jos? Gândiți-vă, noi suntem în Împărăția lui Dumnezeu și când vine vremea să plătim taxele, noi vrem să le furăm. Ce este atunci în inima noastră? Putem spune fără să greșim că este lăcomie de bani, vrem să luăm bani care aparțin unor fonduri comune (fondul de pensii, sănătate, școlarizare) care se redistribuie cetățenilor, și vrem ca să fie doar pentru noi.

Să zicem că o mie de oameni hotărăsc ca din ceea ce câștigă să strângă cu toții o sumă de bani pentru a o folosi mai târziu pentru atunci când nu mai pot munci. Și pun 25% taxa pentru veniturile câștigate. Ce inimă are cel care trebuie să pună 25% din ceea ce câștigă și el ascunde veniturile pentru ca ceilalți să nu știe cât a câștigat. Dacă în inima noastră este lucrul acesta, suntem oare noi vrednici de Împărăția lui Dumnezeu? Domnul Isus a adus această poruncă pentru noi, ca să învățăm să fim ca El, să dispară lăcomia de bani. Trebuie să dispară acest lucru din inima noastră

Săptămâna trecută, fratele nostru din adunare și-a cumpărat lemne de foc. Când au ajuns lemnele la fratele nostru cu camionul, a ieșit la iveală că vânzătorul lemnelor nu avea factura la ele. El s-a dus la centrul de unde au fost primite lemnele ca să ceară factura. Când a cerut factură, cei de la centrul de lemne i-au cerut să plătească bani în plus, bani care erau de fapt taxa pentru valoarea adăugată, taxă care n-a fost plătită înainte, fiindcă nu a fost emisă o factură.

Când o factură nu este emisă, noi practic furăm statul împreună cu vânzătorul, fiindcă acești bani nu ne aparțin nouă, ci statului. Să zicem că fratele nostru ar fi cumpărat lemne care valorau $1000, și că taxa pe valoare adăugată ar fi 20%. Taxele care trebuie plătite pentru această tranzacție sunt de $200. Poate pentru cei cu venituri mai mari, această sumă nu este foarte însemnată, dar pentru cei cu venituri mai mici, $200 sunt însemnați. Dacă un milion de oameni cumpără lemne în valoare de $1000, câte milioane de dolari sunt furați de la stat? Mult sau puțin? Dacă facem un calcul, reiese că sunt furați 200 de milioane de dolari.

Revenim la ceea ce am citit la început: „căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui Dumnezeu”. Dacă n-o căutăm, dacă nu suntem atrași de neprihănirea Lui, înseamnă că nu înțelegem ce lucruri sunt în Împărăția lui Dumnezeu. Am citit din Cuvântul lui Dumnezeu: „fiți sfinți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este este sfânt”. În Împărăția lui Dumnezeu sunt numai sfinți, nu sunt și oameni păcătoși, pentru că ei nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu.

Să nu ne înșelăm, dacă cineva a murit când când fura taxele de la stat, sau când trăia în orice fel de păcat, indiferent ce am zice noi, ce ar zice alții, ce zic alte religii, Dumnezeu nu va primi pe un astfel om în Împărăția Sa.

O să încercăm să scoatem în evidență câteva lucruri care sunt nebune pentru lume și care sunt o taină pentru cel care este firesc chiar dacă poartă numele de creștin. O să ne gândim puțin la aceste lucruri care se regăsesc în împărăția lui Dumnezeu și pe care Domnul Isus ni le-a adus și nouă. Aceste lucruri care pentru lume sunt o nebunie aduc pacea și odihna sufletului.

Am citit din Romani capitolul 8 că e că El a hotărât să ne facă asemenea chipului Fiului său. Dacă vom pune în practică aceste lucruri pe care ni le-a adus Domnul Isus din Împărăția Tatălui, ele ne vor apropia tot mai mult de asemănarea cu El. Acesta este scopul final al lui Dumnezeu, să ne facă precum este Fiul său. Fiul său este întâiul născut și noi suntem frații lui mai mici, care va trebui să semănăm cu Domnul Isus.

O să citim de la Matei capitolul 5 versetul 38. Să judecați și voi dacă lucrurile pe care le-a adus Domnul Isus sunt o nebunie sau nu. Citim: „Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte; dar Eu vă spun: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el 2 mile”.

Ce știm noi ca oameni care am fost în lume și care cunoaștem această lume? Ce ce ne învață această lume? Suntem învățați că avem drepturi și că ni le putem apără prin multe instituții ale statului. Ați auzit de termenul acesta: „drepturile omului” sau de ”dreptul fundamental al copilului”?

În versetele pe care le-am citit, Domnul Isus schimbă aceste reguli pe care noi le avem în poporul nostru și în lumea aceasta. Dacă vine cineva să-ți facă rău, legea țării spune că poți să te împotrivești. Să zicem că cineva vrea să-ți ia ceva din proprietatea ta. Legea spune că poți să găsești un avocat, să te aperi și să te duci în instanță, să-l dai în judecată pentru că vrea să-ți ia ce e al tău.

Putem să vedem cu ochii noștri că sunt tribunale, sunt judecătorii, sunt multe instituții care sunt puse ca să facă dreptate și să ne apere. Luăm de exemplu armata. Ce rol are armata? Are ca rol să apere țara, să apere poporul. Dar Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit din Înaltul Cerului cu un lucru care pentru lume este o nebunie. El ne învață să nu ne împotrivim, să nu ne apărăm, ci oricui vine să te lovească, să-ți facă rău, tu să nu te aperi. Ci să-ți dai obrazul, iar apoi și pe celălalt.

Dacă vine să se judece cu tine și să-ți ia haina, și tu trebuie să îi dai în plus și cămașa atunci începem să nu mai înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Poate ni se pare destul de ușor să-ți o haină, dar pe vremea când era Domnul Isus pe pământ, de multe ori haina era singura învelitoare cu care se acoperea noaptea. Și în vechiul testament este scris că dacă iei zălog haina cuiva, să ai grijă ca până seara să i-o dai înapoi, pentru că este învelitoarea lui. Găsim scris: ”Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui; căci este singura lui învelitoare, este haina cu care îşi înveleşte trupul: cu ce are să se culce? Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu Sunt milostiv.” Exod 22:26

Domnul Isus ne spune lucruri foarte ciudate. Dacă vine cineva să-ți ia un bun al tău, tu să-i dai mai mult. Este această învățătură o nebunie pentru tine? Domnul Isus a știut sigur ce consecințe va aduce învățătura aceasta asupra celor ce o vor primi și o vor practica. Când Domnul Isus a coborât din cer, pe pământ nu era dreptate. Dumnezeu a ales un lucru josnic al lumii. Să pierzi ceea ce ai fără să te împotrivești deloc, ba mai mult să cauți să îi dai în plus înca ceva. Pentru cei mai mulți dintre noi aceasta este o învățătură prea de tot. Cine poate să o sufere?

Ce îi poți spune unui om care cântă din toată inima imnul țării sale, imn care îl cheamă împotrivire față de opresorul său? Am mai spus și cu altă ocazie că majoritatea țărilor au un imn care cheamă poporul la împotrivire. Multe imnuri cheamă la a ne apăra țara, a ne apăra poporul față de cei ce ne fac rău. Așa este și cazul țării noastre.

Ce ofertă ne aduce Domnul Isus când ne spune că Împăratul Universului a poruncit să vă lăsați cotropiți, să vă lăsați batjocoriți, să vă lăsați chinuiți, și dacă vă vor sili și vor să vă ia și haina să-i lăsați și cămașa, dacă îi este foame dăi să mănânce.

Înțelegem acum de ce lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu sunt ascunse de omenire? Cine poate să sufere această învățătură? Auzim de multe ori pe oameni spunând: „Domnul Isus a păzit Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, dar noi nu putem să-l  păzim la fel, pentru că cine poate să păzească așa ceva?”

Când zicem așa, noi practic n-am înțeles ce lucruri sunt în Împărăția lui Dumnezeu. Totuși, să ne întrebăm, ce se ascunde în spatele acestor lucruri pe care le-a adus Domnul Isus? Ce se ascunde în spatele lucrurilor Duhului lui Dumnezeu? Am citit că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Lucru care îl caută oamenii foarte mult este pacea sau odihna sufletului. Poate să pară ciudat că pacea vine în inima omului în urma neîmpotrivirii, nu în urma împotrivirii. Împotrivirea a adus totdeauna tulburare.

Pacea vine numai în urma umblării după lucrurile Duhului. Dar cum să umblăm după lucrurile Duhului, dacă pentru noi aceste lucruri sunt o nebunie? Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Ce taină ascunde această învățătură? Ce taină ascunde lucrul acesta adus de Domnul Isus din Împărăția lui Dumnezeu?

Am citit la început: „căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”. Ce este în Împărăția lui Dumnezeu? Haideți să ne gândim la veșnicie, să ne gândim că lumea aceasta se va opri la un moment dat și Dumnezeu va restaura toate lucrurile și unii vor ajunge în Împărăția Lui. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla acolo dacă oamenii ar avea încă instinctul de împotrivire în ei? Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar avea dorința să se împotrivească semenilor săi?

Ce s-ar întâmpla dacă cineva, care pe pământ a trăit cu impresia că a mutat munții pentru Dumnezeu, și acum intrat în Împărăția lui Dumnezeu, unde nu primește nici o cetate? Ce s-ar întâmpla dacă acest om ar vedea acolo pe un frate de-al lui de credință, care pe pământ l-a perceput ca și pe cineva care a lucrat mult mai puțin pentru Împărăția lui Dumnezeu, iar acesta a primit 10 cetăți? El primește zero și fratele lui, zece cetăți.

Dacă ai învățat aici pe pământ să nu te împotrivești celui ce îți face rău, și în unele cazuri până la moarte, Dumnezeu are o garanție că acolo nu te vei mai împotrivi cu niciun chip. Scopul lui Dumnezeu este să scoată din noi instinctul de împotrivire, findcă așa este în Împărăția lui Dumnezeu. Cetățenii Împărăției nu au în inima lor instinctul de împotrivire, pentru că Domnul Isus, prin învățătura Lui, cu ajutorl Duhului Sfânt și al necazurilor l-a scos complet de acolo.

Dacă te silește să mergi cu el o milă, nu te împotrivi în inima ta și mergi cu el în plus încă una cu o inimă veselă. Fiecare din noi trebuie să învețe aceste lucruri pentru ca în final să dispară cu totul din inima noastră, instinctul de împotrivire.

Să medităm: Ce pace trebuie să fie în inima cuiva ca să poată să-i dea celui ce-l silește mai mult decât i se cere? Să înțelegem bine, că trebuie să ajungem la statura de om mare, la statura plinătății Domnului Isus.

Îndelunga răbdare se găsește numai la omul care nu se împotrivește celui cei face rău. Trebuie să fim atenți că atitudinea de împotrivire ne oprește ca să ajungem la îndelungă răbdare. Celui ce vrea să se judece cu noi și să ne ia haina, trebuie să-i lăsăm și cămașa. Pe lângă instinctul de împotrivire care trebuie să dispară, trebuie să ajungem să avem și bunătate, lucru care l-a caracterizat pe Domnul Isus.

Sună foarte ciudat să nu ne împotrivim deloc. Am auzit cândva un predicator care vorbea din Cuvântul lui Dumnezeu. El spunea că în India sunt foarte mulți cerșetori. Zicea că dacă te-ar auzi că înveți că dacă cineva îți ia cu sila ale tale, tu i le lași conform cu învățătura Domnului Isus din Luca 6, mâine ar fi la poarta ta sute de oameni și ai falimenta îndată.

Am amintit acest lucru fiindcă am vrut să scot în evidență complicația lucrurilor. Dacă vă aduceți aminte, când Domnul Isus a fost prins și dus la moarte, i-a spus lui Iuda:  „prietene, ce ai venit să faci, fă”. Ce voia să îi ia Iuda cu sila Domnului Isus, haina sau viața. Suntem chemați să urmăm pilda Domului Isus să ne ne împotrivin nici chiar atunci când cineva vrea să ne ia viața. Chiar și dacă ne ia viața, să nu ne împotrivim, pentru că instinctul de împotrivire trebuie să dispară din viața noastră.

Acesta este scopul lui Dumnezeu, ca să facă oameni care să fie asemenea Fiului Său. Acesta este scopul, de aceea trebuie să umblăm după lucrurile Duhului Sfânt. În Evanghelia după Ioan Domnul Isus ne spune că Duhul Sfânt nu învață nimic de la El, ci învață numai de la Domnul Isus, ne aduce aminte tot ce ne-a învățat Domnul Isus.

Închipuiți-vă că în Împărăția lui Dumnezeu ar fi posibilitatea să ne împotrivim puțin, doar puțin. Imaginați-vă că ar fi posibil să mergem la Dumnezeu și să-i spunem: „Doamne, eu sunt nemulțumit de situația de aici unde nu cred că ai împărțit cu dreptate”. Cum ar fi Împărăția lui Dumnezeu? Ar mai fi pace, sau ar începe tulburările?

Vă aduceți aminte pilda cu omul care nu avea haina de nuntă? Ce i s-a întâmplat, l-a primit Dumnezeuîn Împărăția Lui? A făcut Dumnezeu o excepție de la standardul de intrare în Împărăția Sa? L-a primit sau nu l-a primit pe acela care nu avea haina de nuntă? Nu l-a primit, ci l-a aruncat afară, pentru că nu avea haina de nuntă. Cum arată această haina de nuntă? Să știți că haina de nuntă nu este pocăința.

Este scris în Coloseni capitolul 3 să ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare, bunătate… Cu ce ne îmbrăcăm? (Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12)

Când va veni Mângâietorul, ne va călăuzi în tot adevărul. Dacă umblăm după lucrurile de sus, după lucrurile din împărăția lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi și urmarea acestor lucruri va fi că vom avea viață și pace. Cuvântul lui Dumnezeu ne zice în multe locuri că cei răi nu au pace. Cei răi n-au pace, numai cine umblă după lucrurile de sus, va avea pace.

Dacă în mintea noastră avem gândul că vom suna la 112 când n-i se face rău, vom avea pace sau nu o vom avea? Oricâtă pace am vrea noi să avem, gândindu-ne că ne apără poliția sau bodyguarzii sau jandarmii, nu vom avea pace.

Să ne aducem aminte relatarea din seara prinderii Domnului, seară când Iuda la vândut pe Domnul Isus. Apostolul Petru a scos sabia să-l apere pe Domnul. Să ne întrebăm: cunoștea oare Petru lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu? El și-a scos sabia să se împotrivească, și a tăiat urechea robului marelui preot. A vrut să dea cu sabia doar la ureche sau să dea în cap ca să omoare? Avea Petru pace în inimă sau tulburare?

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem ce lucruri se găsesc în împărăția lui Dumnezeu, să înțelegem că dacă nu suntem atrași de lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu nu vom umbla după ele.

În lumea aceasta, oamenii de pretutindeni se îngrijorează când este vorba de viața pământească. Nu le ajung banii, nu le ajung alte lucruri și așa mai departe… Dar Dumnezeu ne-a promis: „căutați mai întâi și toate lucrurile ni se vor da pe deasupra”. Ce promite Dumnezeu, El și face. Oare este așa? Haideți să-L punem la încercare.

Poate fi pus Dumnezeu la încercare sau nu poate fi pus la încercare? Haideți să încercăm cu toții să ne încredințăm că ce ne învață Domnul Isus este spre binele nostru veșnic, și nu pentru cel vremelnic. Știind asta, știm că vom trece prin multe necazuri pământești, dar cu siguranță vom primi pacea care întrece orice pricepere. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin.

Pentru a asculta predicile în format audio poți accesa pagina Predici – CuvântCurat.ro – Bibliotecă de Predici Audio – Audio/MP3 

Descarcă broșurile acum în PDF sau solicită-le și le vei primi acasă gratuit

Formular comandă broșuri (gratuit)

Broșuri*

Distributie

10 + 6 =

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *