Categories

Să deschidem Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 4, versetul 11-13 inclusiv. “El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea...

Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Matei capitolul 5 și citim versetele de la 38 la 48. “Ați auzit că s-a zis, ‘ochi pentru ochi și dinte pentru dinte’. Dar Eu...

Aș vrea să vorbim despre planul lui Dumnezeu și despre interacțiunea dintre lucrarea lui Dumnezeu și om. Ce responsabilități ne revin nouă, și ce responsabilități îi revin lui Dumnezeu în...

Recent, Sandu m-a întrebat, “Cum să citesc Biblia ca să înțeleg?” Este o întrebare foarte bună. Îmi aduc aminte și despre propria mea experiență și, poate, vă veți regăsi și...

În relația noastră cu Domnul Isus, Scriptura ne vede în mai multe ipostaze. Suntem văzuți ca ucenici, ca robi, ca frați ai Domnului și ca logodnică a Lui. El este...

Postări recomandate